Các vấn đề lĩnh vực tập trung

Trẻ em dễ bị ảnh hưởng nhất bởi thuốc trừ sâu vì chúng bị kiểm soát hạn chế đối với môi trường và môi trường xung quanh và bộ não và cơ thể của chúng vẫn đang phát triển. Phụ nữ cũng đặc biệt dễ bị tổn thương do trọng lượng cơ thể thấp và khuynh hướng di truyền đặc biệt. Ngay cả việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu ở mức độ rất thấp cũng có thể ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng và sức khỏe. Trên mỗi đơn vị trọng lượng cơ thể, trẻ em bị
tiếp xúc với nhiều loại thuốc trừ sâu hơn người lớn thông qua không khí họ hít thở, nước họ uống và thực phẩm chúng ăn.

 

 

 

HƯỚNG TỚI MỘT MÔI TRƯỜNG KHÔNG HÓA CHẤT ĐỘC HẠI ĐÔNG NAM Á

Đọc thêm  về sự tham gia của chúng tôi trong Chương trình khu vực này, được tài trợ bởi Cơ quan Quản lý Hóa chất thủy điển (KEmI) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thụy Điển (SIDA).

Nông nghiệp sinh thái nông thôn vì sinh kế (REAL) – Việt Nam

 

 

 

 

Nông nghiệp sinh thái nông thôn vì sinh kế (REAL) ICERD

Hướng dẫn cách làm “bánh truyền thống” của đồng bào dân tộc Tày, huyện Văn Bàn, Lào Cai

Giới thiệu Lớp học hiện trường (FFS) về “Xây dựng trang trại thực phẩm đa dạng, tổng hợp”

Nông nghiệp sinh thái