Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Thông báo chính thức về Corn Fall Armyworm (FAW) (Spodoptera Frugiperda) đã xuất hiện tại Việt Nam.

Thư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam số 2827 BNN-BVTV ngày 24 tháng 4 năm 2019 Thông báo chính thức về Corn Fall Armyworm (FAW) (Spodoptera Frugiperda) đã xuất hiện tại Việt Nam và chỉ đạo về việc ngăn chặn dịch hại xâm lấn này.

Bộ NN & PTNT, PPD đã tổ chức 01 TOT về Quản lý bền vững FAW (vào ngày 23-25 ​​tháng 4 năm 2019) cho đội ngũ phụ trách trồng trọt và bảo vệ thực vật của 25 tỉnh phía Bắc và sẽ tiến hành thêm 2 TOT cho miền nam (1 TOT) và khu vực miền Trung (01 TOT)

TOT được đề cập đến các chủ đề như sau:

> Giới thiệu về Sinh học, Sinh thái học; Đặc điểm chính; Lịch sử xâm lược; Tiềm năng thiệt hại; Kẻ thù tự nhiên tiềm tàng: Nấm diệt côn trùng, virus, vi khuẩn; Kinh nghiệm ứng dụng IPM và kiểm soát sinh học cho FAW ở Châu Mỹ Latinh và Châu Phi.

> Những người tham gia đã thảo luận và làm việc về IPM và các chiến lược kiểm soát sinh học cho FAW tại Việt Nam bao gồm các giải pháp IPM không hóa học: Đa dạng hóa hệ thống, Kiểm soát sinh học (Parasitoids và động vật ăn thịt , Baculovirus, Nấm và vi khuẩn diệt côn trùng), Kháng / dung nạp giống, Kiểm soát văn hóa & thủ công; Tiềm năng nuôi hàng loạt ký sinh trùng bản địa hoặc nhập khẩu.

> Thực hành trong lĩnh vực xác định FAW, quan sát động vật ăn thịt, ấu trùng bị nhiễm nấm, vi rút và tập hợp các giai đoạn FAW khác nhau để biết ký sinh trùng tự nhiên. để chuẩn bị cho các thí nghiệm ngoại khóa và nông dân của FFS.

> Cuối cùng, những người tham gia TOT đã xây dựng kế hoạch hành động của tỉnh về quản lý bền vững FAW.

Tiếp theo là một số hình ảnh của TOT tại Hung Yen (23-25 ​​/ 4/9/2019):